Μεγάλη επιτυχία της Περατριοβασαλινής Βεγγγέρας

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Περατριοβασαλινή Βεγγέρα. Στην εκδήλωση αναβίωσε το έθιμο του αλευρόμυλου όπως γινότανε παλιά από τους αγρότες του νησιού. Πολύς κόσμος απόλαυσε τα δρώμενα και έδωσε συγχαρητήρια στον σύλλογο και στους πρωταγωνιστές.

SHARE