Θρησκευτική εκδήλωση των συλλόγων Μηλίων Πειραιά και Κατακομβών Μήλου

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΗΛΙΩΝ
« Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΚΑΙ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ»

Σ Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Ν
στην ετήσια θρησκευτική εκδήλωσή τους, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Αυγούστου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 8.30 στον Ιερό Ναό Παναγιάς Πορτιανής (Ζεφυρία) . Θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία και θα προσφερθεί καφές με εδέσματα στο προαύλιο του Ναού.
Για τον Σύνδεσμο των Απανταχού Μηλίων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ-ΤΟΜΠΑΛΙΔΟΥ                        ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΩΡΑΪΤΟΥ
Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ ΜΗΛΟΥ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΜΜ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ                                              ΧΡ. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ-ΤΟΜΠΑΛΙΔΟΥ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΗΛΙΩΝ
« Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΚΑΙ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ»

Σ Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Ν
Στην ετήσια θρησκευτική εκδήλωσή τους, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30 στον Ιερό Ναό Παναγιάς Πορτιανής (Ζεφυρία) . Θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία και θα προσφερθεί καφές με εδέσματα στο προαύλιο του Ναού.
Για τον Σύνδεσμο των Απανταχού Μηλίων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ-ΤΟΜΠΑΛΙΔΟΥ                          ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΩΡΑΪΤΟΥ
Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ ΜΗΛΟΥ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΜΜ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ                                                 ΧΡ. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ-ΤΟΜΠΑΛΙΔΟΥ

SHARE