Εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στη Μήλο

Στις 13/5/2018 θα διεξαχθούν εκλογές για Δημοτική Τοπική Οργανώση Νέας Δημοκρατίας Μήλου καθώς και για Νομαρχιακή Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Κυκλάδων. Δικαιώμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσοι έχουν κάρτα μέλους του κόμματος την οποία έχουν έκδοση μέχρι 04/4/2018.

Για διευκρινίσεις στο τηλ. 2287022034.

SHARE