Εξετάσεις στο Λιμεναρχείο Μήλου για άδειες χειριστών σκαφών

Ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Μήλου.

Σας γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 22-03-2019 και ώρα 11:00 θα διενεργηθούν οι εξετάσεις στο Λ/Χ Μήλου για την απόκτηση άδειας χειριστού πηδαλιούχου αλιευτικού σκάφους καθώς και άδειας χειριστού πηδαλιούχου λάντζας.

Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί σε χώρο της Υπηρεσίας μας και ακολούθως η πρακτική εξέταση στο λιμένα Αδάμαντα Μήλου, με κατάλληλο σκάφος, η ύπαρξη του οποίου θα είναι ευθύνη των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, για να ενημερώνονται αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Για δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20-03-2019.

 

SHARE