Δύο νέοι εντεταλμένοι σύμβουλοι στο δήμο Μήλου

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Δημήτρης Ευαγ. Μωραϊτης και Πέτρος Αντ. Ρουσκέτος, ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Γεράσιμου Δαμουλάκη ως εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μήλου, χωρίς αμοιβή και ανατέθηκαν η εποπτεία και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων. Ειδικότερα ο κ. Μωραϊτης είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εποπτεία της Τουριστικής Προβολής , για θέματα μεταφορών και συγκοινωνιών και για την πολιτική προστασία. Ο κ. Ρουσκέτος θα υπογράφει όλα τα έγγραφα , πιστοποιητικά και βεβαιώσεις , ύστερα με εντολή του δημάρχου , για θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και εποπτεία της καθαριότητας , την περιβαλλοντική προστασία ,  την αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών των συστημάτων και προγραμμάτων ανακύκλωσης και την συντήρηση πράσινου , παιδικών χαρών και του Δημοτικού Σταδίου Μήλου και την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.

Σύμφωνα με την απόφαση οι δύο σύμβουλοι θα έχουν στενή συνεργασία με τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας , κωλύματος ή άλλης αδυναμίας τους τις αρμοδιότητες θα ασκεί η δημοτικά αρχή.

SHARE