Διακοπή στην υδροδότηση λόγω βλάβης στο δίκτυο

Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μήλου ενημερώνει ότι η διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Πλάκες, Φυροπόταμο και Βουνάλα Τριοβασάλου, οφείλεται βλάβη του δικτύου η οποία θα αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. 

SHARE