Δήμος Μήλου: Στις 28 Δεκεμβρίου ο απολογισμός του 2013

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2013 (επανάληψη ματαιωθείσας συνεδρίασης).

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 
Ζούλιας Φραγκίσκος

SHARE