Απάντηση του Δήμου Μήλου σε δημοσίευμα τοπικής ιστοσελίδας

Διευκρίνιση του Δήμου Μήλου σε δημοσίευμα τοπικού ηλεκτρονικού μέσου με τίτλο “Απουσία και από τους 107 Δήμους που παίρνουν χρηματοδότηση για τα αδέσποτα ζώα”

Πατήστε στον σύνδεσμο για την απάντηση .

https://drive.google.com/open?id=1EfeV7ZtlkjDDPSM93lLNxXAlSQBZ3fbP

SHARE