Ανακοίνωση του Συνδέσμου Επαγγελματιών – Βιοτεχνών Μήλου

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μήλου , εν όψει της εγκυκλίου για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής  Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-49 ) που χρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ, ανακοινώνει την συμμετοχή του για το έτος 2019  και δέχεται την υποβολή  Αιτήσεων

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να καλυφθούν ανάγκες των επιχειρήσεων σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης,     μέσα σε μια περίοδο αυξημένου ανταγωνισμού. Στα σεμινάρια μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι των επιχειρήσεων  για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΕΦΚΑ  η εργοδοτική εισφορά 0,24%.

Στους συμμετέχοντες καταρτιζόμενους, θα καταβληθεί το ποσό των διακοσίων (200,00€),  όπως επίσης θα τους χορηγηθεί και βεβαίωση παρακολούθησης. Το πρόγραμμα εφόσον εγκριθεί θα πραγματοποιηθεί τον χειμώνα και θα έχει ως θέμα την εκμάθηση Ιταλικής Γλώσσας.

Πληροφορίες και αποστολή των δικαιολογητικών στην Γραμματεία του Συνδέσμου έως και την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 στο τηλέφωνο 2287028031 και ώρες 10:00-14:00

 

Με ιδιαίτερη τιμή για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                 Η.Γ.Γραμματέας

Ιωάννης Μάλλης                          Αικατερίνη Ζούλια – Νίνου

 

 

 

 

 

SHARE